Op tablet de pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
fotopagina's van de Feestzaal Norbert Hey Club / Norbert Hey Center :
 
 

op deze pagina : --------------------------
De Hey Bank
--------------------------
Het Hey Center
in vuur en vlam

--------------------------
't I gin eemere... --------------------------
De devaluatie van de dollar
--------------------------
onmisbaar de :
kassa...

--------------------------

 
 
   
 
geschiedenis van het hey center  :  sterke verhalen
  NORBERTS REGIONALE HEY BANK

Toen je voor een pils (pintje) nog 25 BF moest neertellen, werd het soms een tijdrovende zaak voor de kelners met al dat wisselgeld. Vooral dat men in "Norberts Hey Club" ook met guldens mocht getalen. De oplissing vond Norbert door aan de kassa eigen bankbiljetten (algauw ook bierbiljetten genoemd) te verkopen waarmee je een biertje kon betalen zonder wisselproblemen. Als dit helemaal legaal was is nooit het onderwerp geweedt van een grondig wetenschappelijk onderzoek...

  HET ONBLUSBARE VERHAAL VAN PATRICK MERCKX...

Bij de zogezegde brand is er geen vlam te zien geweest op of rond het podium waar Will Tura stond te zingen of gelijk waar in de zaal. Voor zover ik mij herinner stond Filip Proot, toen medewerker van Raiffeisenkas op de Moerkerksesteenweg, op het balkon te kijken en zag plots “vonken” en hoorde geknetter in een gat tussen de voegen van de muur. Hij heeft toen een brandblusser leeggespoten op de muur en de rest kan je wel raden : brandalarm... Later is gebleken dat het te maken had met de elektrische leiding van de thermostaat die in de muur zaten. Nadien hoorde je regelmatig als Filip binnenkwam “steek de brandblussers weg", en de vraag of hij nu geslaagd was in zijn examen voor brandweerman...
n.v.d.r. : Langs de rechter muur van de grote zaal liepen verwarmingsbuizen in een kast afgedekt met metalen verluchtings platen. Een van die platen was wat losgekomen en iemand had er een sigarettenpeuk ingeworpen.

Het gloeide even op maar was verder onschadelijk daar de buizen en hun bekleeding in ijzer waren. Filip zag de vonk en sloeg in paniek. Norbert deed wat zijn vriend Brandweer Commmandat Hugo Geers hem altijd gezegd had : nooit aarzelen, onmiddellijk bellen !

  HET HEY CENTER IN VUUR EN VLAM...

Wie denkt dat de sensatiezucht van de pers een recent verschijnsel is, mag alvast van mening veranderen. Het bekijken van het persknipsel rechts en de persartikels die we ontvingen zijn er een overtuigend bewijs van.
Hierboven is te lezen dat de "Norbert-Feestzaal" zowat in "vuur en vlam" stond, de brand ontstond in de kelders en... Will Tura verder zong terwijl het podium onder hem brandde.
Om alvast enkele "kwakkels" recht te zetten : in het Norbert Hey Center waren helemaal géén kelders, het hoofd-podium was in gewapend beton en er zou een atoombom nodig geweest zijn om het te laten branden.

  'T IS GIN EEMERE...

Een ander sterk verhaal dat Patrick Merckx zich herinnert is dat Van Duyn op het podium bier uit een emmer aan het drinken was met een volgspot op hem gericht tot... zijn vader binnenkwam. Dat was zijn beste dag (nacht) niet, en van dan af kwam Patrick altijd met zijn fiets naar de zaal.

Norbert zag in de populaire klener Patrick Goegebaer enige gelijkenis met de toen en nu nog populaire Nederlands vedette André van Duyn. Toen hij als DJ hem van op de podium zo eens noemde was Patrick voor altijd "André van Duyn".

  DEVALUATIE VAN DE DOLLAR...

Een night club was in 1972 al een revolutie in Brugge, laat staan eentje die "chic - cheque - choc" was. En dat er meteen 100 toenmalige Belgische franken moest betaald worden voor 5 consumpties, was voor de eerste nieuwsgierige bezoekers ook al van het goede teveel. En elke dag open van in de namiddag. Brugge is Knokke niet en zelfs daar zat met niet meteen op zo'n grote club te wachten. Het onvermijdelike gebeurde : bezoekers bleven weg. Om de zaak wat op te fleuren werd de "Radio Mi Amigo Drive In Show" geboekt en met als DJ-vedette Norbert liep de zaak eindelijk eens nokvol. Pascal (die de club uitbaatte) en Patrick Voskersian (van de night club in het Casino van Knokke) kwamen op het lumineuze idee om die drive-in show meteen wekelijks te boeken. De Mi Amigo organisatoren roken geld en trokken met een lucratief voorstel naar Norbert. En dat was buiten de waard, in dit geval Norbert, gerekend. Na veel onderhandelen werd een aanbod van Norbert aanvaard om contractueel vast te leggen dat hij uitsluitend verantwoordelijk zou zijn voor de promotie- en programmatie en meteen de zaak om te bouwen tot een feestzaal-discotheek. De "Norbert Hey Club" (later het "Norbert Hey Center") was geboren.

  DIE ONMISBARE KASSA...

De foto's en het drukwerk op deze pagina
werden ons toegezonden door verschil-lende bezoekers van deze site die ook enthousiaste bezoekers waren van het Hey Center. Van sommige foto's wist niemand het bestaan meer af. Zoals de foto hiernaast die van Norbert en Pascal die wijst naar wat voor hem het belangrijkste apparaat van de zaak was : de kassa. Onder de indruk van Franstalige lieden verkocht Pascal na enkele jarenzijn aandeel in de zaak aan Norbert en startte een night club in Bruxelles.

Het laatste wat we van hem hoorden is dat hij een aantal clubs heeft in het zonnige Zuid- en Midden Amerika.
Ook na het einde van het huurcontract was er vlug een uitbater en brouwer gevonden die verder wilde bouwen op het succes van het "Norbert Hey Center". De zaal werd weer tot een soort club omgebouwd en trok een massa volk bij de opening. Algauw herhaalde zich het "2 Dollar" verhaal : de bezoekers lieten het afweten. Omdat de naam Norbert dan toch noodzakelijk bleek, werden DJ's van zijn Radio VBRO ingehuurd. Tevergeefs...

 
redactie, webdesign en grafiek : Joris Verhaeghe en Roger 'Voske' Vannneste
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
surf naar de tekstpagina's sitemap  : de fotoalbum pagina's sitemap :
volg norbert op facebook : wat is nieuw op het Norbert Web :
 
stuur een e-mail naar de redactie :