Op tablet de pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
fotopagina's van de Feestzaal Norbert Hey Club / Norbert Hey Center :
 
 

op deze pagina :
--------------------------
Tros TV Op
losse groeven

--------------------------
Tros TV
publiciteit

--------------------------
Slalom
van de Vlaams TV

--------------------------
Ad Visser
en Avro's Top Pop

--------------------------

televisie en radio in het hey center  : TV
  HET NEDERLANDSE LEVENS LIED  
  Het Nederlandse
  levenslied kwam
  ruim aan bod met
  o.m.
  Vader Abraham,
  die naast de TV
  show "Op Losse
  Groeven",  ook
  nog zo'n 3 maal
  solo optrad.
  Natuurlijk waren
  ons charmante
  Vlaams-Neder-
  landse Mieke en
  het orkest steeds 
  van de partij.
  TROS TELEVISIE IN HET HEY CENTER  
   Na het verdwijnen van de zeezendersen
   kwamen heel wat oud collega's van Nor-
   bert terecht bij de nationale omroepen
   in Hilversum. En omdat relaties belang-
   rijk zijn in het zakenleven slaagde hij er
   in om, naast de Vlaamse BRT televisie,
   ook populaire Nederlandse TV-shows zo-
   als "Losse Groeven" naar het Hey Center
   te halen. De Nederlandse TV was natuur-
   lijk populair in Zeeuws Vlaanderen, maar
   in die jaren keek ook jong en oud in
   Vlaanderen. Vandaar dat voor "Losse
   Groeven"ook een "familiekaart"
   verkrijgbaar was..
  BRT TELEVISIE IN HET HEY CENTER
tekst artikel :
Zaaluitbater en zanger Norbert heeft het vori-ge week donderdag klaargespeeld, de BRT-ploeg naar Brugge te halen, voor een recht-streekse uitzending   v/h tienerprogramma Slalom. Aan belangstel-ling ontbrak het in elk geval niet. De tieners stonden reeds een hele tijd vòòr de uitzending in lange rijen aan te schuiven. Temidden van de ta-rijke gasten voelde Norbert zich in zijn nopjes. Een flink pak vedetten stond invoor een degelijk tien-
erprogramma. Tussen-door maakten we een praatje van o.m. Mungo Jerry, Boney M, Lester and Denwood, Octopus, The Garnets, George Ba-ker Selection en presen-tator Walter Vercruys-se. De BRT maakte een prima uitzending.'t Was ook tof werken met de techniek en de podia van de zaak.
   Onderschrift foto's :
   BOVEN : vooraleer hij het podium opmoest, maakte Nederlander ROB DE NIJS nog
   een praatje met zaaluitbater Norbert en de Hey Meisjes. ONDER : aan belangstel-
   ling ontbrak het wel niet, tijdens deze live-uitzending.
  AD VISSER EN AVRO'S TOP TOP
   Avro's Top Pop "De Nationale Hit Pa-
   rade" was niet alleen in Nederland
   maar ook in Vlaanderen ontzettend
   populair. Net als Ad Visser de presen-
   tator ervan. En die was diverse malen
   te gast in het Hey Center.  Op de foto
   rechts neemt hij afscheid van het pu-
   bliek, hierbij gesteund door de volle-
   dige Hey Showgroep.
 
 
redactie, webdesign en grafiek : Joris Verhaeghe en Roger 'Voske' Vannneste
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
surf naar de tekstpagina's sitemap  : de fotoalbum pagina's sitemap :
volg norbert op facebook : wat is nieuw op het Norbert Web :
 
stuur een e-mail naar de redactie :