Op tablet de pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
fotopagina's van de Feestzaal Norbert Hey Club / Norbert Hey Center :
 
 

op deze pagina :
--------------------------
Lieveling
Rob de Nijs

--------------------------
Sigaretten
en vedetten

--------------------------
Will, Peter
en Will Tura

--------------------------
Willem
Vermandere

--------------------------
Paul Severs
in het hey Center

--------------------------
Vlaamse vedetten
en sexy lingerie

--------------------------
Jimmy Frey
en de fans

--------------------------

 
   
 
nationale vedetten in het hey center 
  LIEVELING VAN HET HEY CENTER PUBLIEK...
 

Rob de Nijs aan het werk op het grote podium. En onder met enkele glunderende meisjesfans. Rob en Norbert konden niet alleen goed met elkaar opschie-ten maar die sympathie werd blijkbaar ook gedeeld door het publiek van het Hey Center. Rob trad er tien-tallen malen met succes op. En zelfs bij optredens op weekdagen was succes verzekerd.

  BELGA EN NEDERLANDSTALIGE VEDETTEN

Het was voor Norbert dikwijls geen onverdeeld succes om Vlaamse en Nederlandse vedetten te programmeren. Daarom kwam hij op een voor die tijd revolu-tionair idee : de optredens laten sponseren. En de sigaretten mer-ken bleken fel geïnteresseerd. Op de foto links een huizenhoge re-clameaffiche voor Belga. Hier moet worden aan toegevoegd dat, na het succes met de Smurfen,

 Vader Abraham een van de weinige Nederlandstalige vedetten was die publiek aantrokken. Foto boven : Vader Abrahem, Bruggse reitjes en Belga...

  OVER WILL, PETER EN MISS SHEILA...

Zelfs voor een optreden van Will Tura werd een beroep gedaan op Peter (Stuyvesant) en Miss Sheila (op de foto niet te zien - Sheila van de Mi Amigo reclame weet-je-wel) en de meubelen werden gered door...Cocquyt (grote meubelzaak uit Brugge). Deze vorm van sponsering werd door een altijd alerte Tura later overgenomen toen hij zijn eigen shows gin organiseren. Will Tura heeft in het totaal een 10-tal maal opgetreden in het 9-jarig bestaan van het Hey Center. Eenmaal haalde dit optreden de nationale pers toen zogezegd brand uitbrak tijdens zijn optreden. Het bleek loos alarm. Toch blokletterde een krant : "Will zong verder  terwijl het podium brandde !". 

Nu moet je weten dat het podium van het Hey Center uit beton bestond en onmogelijk kon branden. De pers geloven kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

  VOLGENS WILLEM WAS DE ZAAK IN OPBOUW...

Uniek aan het Hey Center was dat het de eerste écht polyva-lente zaak in de Benelux was. Naast de de denderende disco avonden kon men er de grootste nationale en internationale ve-detten gaan bekijken, maar ook toneel, film, rock, levenslied en kleinkunst. Zoals met de West Vlaamse Willem Vermandere die telkens optrad voor een volle zaal. En niet alleen plaatselijke liefhebbers want naar elk optre-

optreden kwamen 1 à 2  bussen uit Nederland. Toen   Willem de technische stellages zag zei hij : " 'k Zien da  Norbert zijn zoale nog nie af is, ze zien nog  an't bouwen.".

  PAUL SEVERS EN DE MEISJES

Paul en Norbert kennen elkaar al zo'n 35 jaar. Logisch dat Paul dan ook diverse malen optrad in het Hey Center. Op de foto rechts Paul met de captain Marleen (rechts) en Jacqueline (links) van de Hey Meisjes. Zelfs internationale vedetten die optraden in de zaak poseerden maar al te graag met de meisjes. Onnodig te zeggen waarom...Paul was een van de eersten om zich, in navolging van Norbert, bij zijn optredens te laten omringen door danseresjes. En de

enige die dit tot op de dag van vandaag ook consequent blijft doen. Paul en Norbert kennen elkaar al zo'n 35 jaar. Logisch dat Paul dan ook diverse malen optrad in het Hey Center. Op de foto rechts Paul met de captain Marleen (rechts) en Jacqueline (links) van de Hey Meisjes. Zelfs internationale vedetten die optraden in de zaak poseerden maar al te graag met de meisjes. Onnodig te zeggen waarom...Paul was een van de eersten om zich, in navolging van Norbert, bij zijn optredens te laten omringen door danseresjes. En de enige die dit tot op de dag van vandaag ook consequent blijft doen.
Op de foto hieronder links Paul Severs tijdens zijn optreden in het Hey Center.

 Hieronder Paul en Norbert met enkele fans met helemaal rechts Ingrid die ons al tientallen foto's bezorgde !

  VLAAMSE VEDETTEN EN SEXY LINGERIE

Al was het commercieel geen voltreffer, om het zacht uit te drukken, toch hield Norbert eraan om zijn collega's uit Vlaanderen en Nederland in zijn zaak te laten optreden. Het waren een slechte tijden voor Nederlandstalige artiesten. TV-optredens voor de Vlaamse televisie waren uiterst zeldzaam maar in Nederland waren die gelukkig iets telrijker met bv. "Op losse groeven" dat trouwens tweemaal in het Hey Center te gast was. Op de foto rechts Norbert in de kleedka-

mers met collega John Terra. John trad zelfs op tijdens een modeshow van sexy lingerie. Alle werk was welkom in die tijd.

  ROZEN VOOR JIMMY

Reeds tijdens het openingsfestival van de zaak was Jimmy present. Niet alleen waren Jimmy en Norbert al jaren bevriend en zijn beiden geboren Bruggelingen maar op de koop toe waren zij verbonden aan dezelfde platenfirma (Philips). Voor zijn eerste volwaardig optreden vroeg Jimmy om met orkest op te treden. In de barre tijden voor de Vlaamse showbizz konden die mannen een steuntje gebruiken. Het werd echter niet wat er van verwacht werd : het publiek in de zaak gewoon aan in razende vaart gedraaide disco hits en had duidelijk geen zin in een pauze na elke nummer. Andere tijden waren aangebroken. Maar Jimmy veranderde van repertoire en bleef succesrijk. Op de foto links Jimmy-met-fans en op de foto rechts ïnterviewt Norbert Jimmy bij een bezoek aan de zaak.

 
redactie, webdesign en grafiek : Joris Verhaeghe en Roger 'Voske' Vannneste
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
surf naar de tekstpagina's sitemap  : de fotoalbum pagina's sitemap :
volg norbert op facebook : wat is nieuw op het Norbert Web :
 
stuur een e-mail naar de redactie :