Op tablet de pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
fotopagina's van de Norbert Feestzaal in Roeselare :
 
 

op deze pagina : -------------------------- Feestzaal
Roeselare

-------------------------- Openingt
in de pers

-------------------------- Officiële
invitatie

-------------------------- Echte soul
op de Batjes

-------------------------- Topaffiche in Roeselare
--------------------------

 
   

Boven : (op 1/3e van de ware grootte) publiciteit in de pers voor de opning. Die liep over enkele weken en op deze aankondiging wordt ook  al het optre-den van Emly Starr vermeld. Emly was na haar deelname aan het Eurovisie Songfestival een veel gevraagde vedette.

Een van de topmomenten uit de ge- schiedenis van de Norbart Feestzaal in Roeselare was ongetwijfeld de komst van het populaire TV-spel "Rad van Fortuin", gepresenteerd door Mike Ver-drangh. De zaal zat tjokvol en vele honderden moesten geweigerd wor- den. Boven de toeganskaart.

Roeselare is een centrum voor scho- len. Studentenparty's trokken dan ook veel volk. Anders dan in Brugge werd de zaak op vrijdag avond ter beschik- king gesteld van studentenclubs. De toegang was voor de club, en de gratis Top DJ was een goedkoop lokkertje want die moest toch aan het werk iedere vrijdagavond...

 
hey feestzaal roeselare    deel 1
  NORBERT FEESTZAAL ROESELARE

Vier jaar na de opening van het Hey Center in Brugge opende Norbert een tweede zaal aan het Stationsplein in het hartje van Roeselare. De zaak kwam in de gebouwen van het voormalige cinemacomplex "Rex". Anders dan in Brugge werd de benaming "feestzaal" gebruikt i.p.v. "center". Omdat deze laatste naam in de streek niet direct in verband werd gebracht met dans- en showacti-viteiten. Op de foto links zie je het complex met op het gelijkvloers (midden)  het café " 't Oud Roese-loare", en links en rechts hiervan de ingangen naar de grote zaal. Op het balkon van de zaal was, net als in Brugge, een gezellige bar ingericht. Van daaruit kon men

rustig de activiteiten in de zaal gadeslaan zonder in de drukte te verzeilen. Vanaf het openingsweekend bleek de zaal een groot succes. Zowat iedereen in de streek, die nu 35 tot 50 jaar  is,  heeft er wel een avondje doorgebracht.

  OPENING IN DE PERS

De komst van de Norbert Feestzaal was voorpaginanieuws in Roeselare. De faam van het Hey Center in Brugge was al lang tot de streek Torhout-Roeselare doorgedrongen. Niet in het minst door de talrijke jonge lui die in de weekends naar de zaal in Brugge trokken. "De Weekbode" was veruit het populairste weekblad in de streek. Rechts zie je de voorpagina met als hoofdartikel de inrichting van de Norberts Feestzaal (hier in de editie Roeselare). Boven rechts : de ontwerptekening van de architect. Dit ontwerp werd ook zo uit-gevoerd en van op de balkonbar kreeg je een dergelijk uitzicht op de zaal. De tekst van het artikel loopt door tot on-deraan de frontpagina, maar dat heb- we maar niet gescand. Op de foto links-onder Norbert in gesprek met de journalist-auteur van het artikel. Net zeven jaar voor de zaak open ging was Norbert de grote vedette geweest van de Roeselaarse "batjes"".

laarse "Batjes".  En die koopjesdagen zijn bekend in heel Vlaanderen. De "Norbert Group" (zie foto boven) was "a real soul band" en het eigen repertoire dat ze in het voorpprogramma brachten bestond dan ook voor een groot deel uit alle grote soul klassiekers uit die tijd.

  OFFICIELE UITNODIGING

Hieronder de officiêle uitnodging verzonden t.g.v. de opening van de Norbert Feestzaal in Roeselare. Bezoekers van het Norbert hey Center uit Noord- en zelfs Zeeuws Vlaanderen kwamen afgezakt naar midden West-Vlaanderen voor de openingsavonden. Naast de Burgemeester van Roeselare en andere prominenten uit de treek waren ook tal van vedetten op het appel : Will Tura, Denyy Christian en The Love machine (die resp. op zaterdag en zondag optraden), Jiohn Terra, Cindi, Jo Harris, Jo met de Banjo, Zaki, Salim Seghers, Jimmy Frey en vele anderen.

  EEN TOP AFFICHE

In 1970 was "De Beurs" de "place to be" voor wie in Roeselare ging stappen. Alle vedetten en DJ's die de stad aandeden kwamen hier optreden. Dat Norbert ook hier regelmatig "top of the bill" was blijkt uit onderstaande strooifolder.

 
 
redactie, webdesign en grafiek : Joris Verhaeghe en Roger 'Voske' Vannneste
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
surf naar de tekstpagina's sitemap  : de fotoalbum pagina's sitemap :
volg norbert op facebook : wat is nieuw op het Norbert Web :
 
stuur een e-mail naar de redactie :