Op tablet de pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
Surf naar het fotoalbum van de Norberts Hey Meisjes :
 
 

Het was 1967 en de TV was nog zwart-wit.  Maar een show-groep bracht kleur in de zalen en theaters... Klik boven op de knop GESCHIEDENIS om het ontstaan, de vele verhalen en anekdotes van en over Norberts show- en balletgroep te vernemen. Zoals zoveel op deze website is zowat alles gebaseerd op, en samengesteld met behulp van de vele inzendingen van bezoekers. Ook dit deel van het Norbert Show Web is dus verre van volledig. Het is de bedoeling het regelmatig aan te vullen met nieuw ontvangen materiaal.

 
 
 

Klik boven op de knop PRODUCTIES en het wordt duidelijk dat Norbert zijn de hele show- en balletgroep, en vooral zijn Hey Meisjes,  zoveel mogelijk betrok bij alle producties. Massaspel of cabaret, kleinkunst of show tijdens een dansfeest, theater of optreden in de eigen of andere discotheek : ze waren véél meer dan een levend decor.

 
 
 

Klik boven op de knop CHOREOGRAFIE  en je komt tercht in de wereld van "pointes", "grand écards" en "demi pliè's". Door studie en ervaring was Norbert in staat om zelf het ontwerp te maken voor de choreografie voor de eigen producties en die voor derden. De uitwerking en noodza-kelijke repetities liet hij over aan gedegen choreografen of aan de ervaren captain en senoirs van de balletgroep.

 
 
 

Klik boven op de knop PRODUCTIES en hier wordt ook ve-rmeld dat de groep, en vooral de Hey Meisjes, volledig mee-werkten aan de show- en andere producties. Ze dansten en acteerden niet alleen dat het een lust was, maar zo nodig traden ze ook op als backing vocals of  in duet met Norbert.

 

Wie tussen 1967 en 1989 de Vlaamse showbizz gevolgd heeft, en een radio of TV in huis had, vernoemt vast de "Hey Meisjes" als hij het over Norbert heeft. Deze innoverende ballet- en showgroep krijgt ook een bijzondere plaats in het Norbert Show Web.

 
 

Klik boven op de knop BALLET CORPS om ken-nis te maken met de naar schatting 125 meisjes en jongens hebben die , die gedurende het 22-jarig bestaan, deel uitmaakten van de 'Hey dans- groep'.  We verzamelden zoveel mogelijk na-men, foto's en korte biografieën.
Het was een heksentoer om dit alles nog terug te vinden. De rubriek 'ballet' is dan ook onvol- ledig en méér documentatie is altijd welkom.

 
 

De Hey Meisjes in het bijzonder, en de leden van de groep in het algemeen hadden niet alleen talent voor dansen. Zo traden de meisjes ook op als hostess of mannequin en heel wat van de jongens werden professioneel DJ of muzikant. Klik boven op de knop ACTIVITEITEN.

 
 

De knop AANKLEDING staat voor glamour en glit-ter. De groep had een eigen ontwerp- en snitate-lier voor kostumes. Meester kappers zorgden voor de coiffure, en make-up. Befaamde gri-meurs voor grime en pruiken tijdens grote producties en de TV-optredens.

     
redactie, webdesign en grafiek : Jan Dooms en Joris Verhaeghe | origineel 1993 : Roger Vanneste
© euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
surf naar de tekstpagina's sitemap  : of naar de fotoalbum sitemap  :  
volg norbert op facebook (Norbert VS)  :    wat is nieuw in het Norbert Web  :