Op tablet deze pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
NAAR HET MENU VAN HET NORBERT WEB FOTOALBUM :

Niemand zou het vermoeden maar als kleuter en tot in het tweede leerjaar ging Norbert naar een Franse school. Nee, niet Franstalig maar het "Institut Sainte Marie d'Haverloo" sinds 1904 geleid door de zusters Ursulinen uit het Franse Tours. De school kende alleen vooral succes bij de Franstalige bourgeoisie van de Brugse regio. De voertaal was er Frans. Er werd nog onderscheid gemaakt onder de zusters die "Madame", Ma mère" of "Ma soeur" werden genoemd. Het was een meisjesschool maar toen al waren de kleurklas en het eerste en tweede studiejaar gemengd. En het is in de feestzaal van deze school dat Norbert voor het eerst op toneel stond en "Petit Papa Noël" en "Il est né le divin enfant" zong op een Kerstviering. Ingevolge de nieuwe schoolwet kon de school niet meer erkend worden en werd ze gesloten in 1958. De zusters verlieten het klooster Haverloo en trokken terug naar Frankrijk. Later kwam op die plaats de Vrije School Haverlo voor buitengewoon beroepsonderwijs. En voor het derde leerjaar het derde studiejaar moest Norbert dus verhuizen naar de "Frères" (het SFX Instituut in Brugge).

Norbert keek eerbiedig op tegen twee heren die zijn ouders kwamen vragen of hun zoontje, dat net de kleuterjaren was ontgroeit, een rolletje mocht vertokken in hun poppentheater bij de opvoering van "Waar de sterre bleef stille staan" van Felix Timmermans. Poppenspel "Den Uyl" had toen een bekendheid, niet alleen in Brugge maar in heel West-Vlaanderen. "Den Uyl" werkte met prachtig gesneden handpoppen, een voor die tijd indrukwekkende klank- en lichtinstallatie. Die zin naar een perfecte technische omlijsting zal Norbert  later toepassen bij alees wat hij realiseerde.
Bij de opvoering moest Norbert-je wel op de houten kist staan om door de micro te kunnen spreken.
Meer dan waarschijnlijk heeft Norbert daar de microbe te pakken gekregen voor de wereld van het toneel. Nog in de humaniora richtte hij een eigen poppentheater op. De nam "Poefke" was West-Vlaams voor "Pats". En dat was de naam van het populairste poppenspel van die tijd. Ze hadden het exclusieve recht om verbalen van "Suske en Wiske" op te voeren.

Reeds na de eerste "zanglessen" in het derde leerjaar bemerkte de leraar dat het jongetje dat uit die Franse school kwam erg goed kon zingen. Hij verwittigde Frère (Broeder) Urbain die hem meteen opnam in zijn befaamde SFX Knapenkoor. Norbert(je)kreeg dansled (waar het er streng aan toe ging), wedr voorzangertje en wan met het koor heel wat onderscheidingen en prijzen. Zijn kinderstem brak tijdens de middernacht van Kertsdag bij het zingen van "Susa Nina". Hij kreeg bijna twee jaar stemvervod en werd toen opgenomen in het mannenkoor, waarmme hij trouwens optrad met als hoogtepunt het optreden in Lourdes.

Na het poppenspel kwam nu het échte acteren in verschillebnde toneelstukken die werden opgevoerd door het SFX Knapenkoor. Feitelijk waren dit dikwijls kleine "musicals" (maar dat kende men bij ns nog niet) om dat er ook veel werd in gezongen. op de foto onder helemaal rechts Norbert op een groepsfoto na de opvoering van "Het lelijke jonge eendje".

copyright © euromediArts  |  alle rechten voorbehouden  | 
gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
norbert web  |  design en grafiek : roger vanneste  |  redactie : jan dooms
vlug surfen via de sitemap van de tekstpagina's  :   of de sitemap van het fotoalbum  :  
volg norbert op facebook (als Norbert VS)  :   nieuw op het norbert web  :