Op tablet deze pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
NAAR HET MENU VAN HET NORBERT DJ FOTOALBUM :
 
 
 
 
 
 
 

De drive in show was een uitstekende bron van inkomsten voor de zeezenders. Hiervan maakte Sylvain Tack gebruik om de DJ's, die een eerder bescheiden prestatievergoeding voor het maken van pro- grammas kregen, een aardige cent te laten bijverdienen. Tack wou Norbert (op de foto links boven aan het werk met op de achtergrond drive in roadies en rechts met drive in DJ Guy Van Antwerpen) absoluut bij Mi Amigo. En zo kwam het dat Norbert een veel gunstiger salaris kon bedingen. Niet alleen was hij, voor hij ziek werd, een populair radiopresentator bij de Nationale omroep, maar door dat hij nog steeds bekend was van zijn zangcarrière werd hij ook als DJ veelvuldig gevraag. De radio DJ's traden slechts één uur op en hadden meestal verschillende optredens op een avond. Het werd dus hossen van hier naar daar. Maar niet alleen had Norbert nog altijd veel fans (zie foto onder rechts) maar 4.500 BF of zo'n 225 fl was niet niks voor een uurtje werk (zou nu ongeveer zo'n 450 € zijn).

Was het vroeger zo dat de DJ het voorprogramma van de zangvedette verzorgde, dan bracht de Mi Amigo Drive In Show daar een grondige verandering in. Het tijdperk van de DJ-vedette was begonnen en tot op vandaag blijft het doorgaan. Zoals je op de foto's bemerkt maakte Tack dankbaar gebruik van het succes van de Mi Amigo Drive In Show om zijn Start-vedetten te promoten. Rechts onder de verkleinde afbeelding van een affiche met Paul Severs. En links onder schreeuwen de roadies van de drive in zich te pletter om elkaar te horen. Onder helemaal rechts wordt wijlen Joe Harris na zijn optreden in de bloeme- tjes gezet door een fan en door Norbert. Op de mengtafel liggen reeds de bloemen voor de DJ Norbert en bemerk ook dat de zaal weer afgeladen vol zat....

Nadat Radio Mi Amigo naar Spanje was gevlucht startte Norbert zijn eigen discotheek-feestzaal. Niet te verwonderen dat het hart van de zaak een indruk- wekkende beeld- en geluidsinstallatie werd.

tekst in voorbereiding

Een van de Hey Meisjes nam de foto rechts zonder dat Norbert het wist. Alléén in de zaal met een mi-nimum aan belichting beluisterd Norbert songs, jin- gles en geluidseffecten voor zijn volgende show.

tekst in voorbereiding

tekst in voorbereiding

copyright © euromediArts  |  alle rechten voorbehouden  | 
gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
norbert web  |  design en grafiek : roger vanneste  |  redactie : jan dooms
vlug surfen via de sitemap van de tekstpagina's  :   of de sitemap van het fotoalbum  :  
volg norbert op facebook (als Norbert VS)  :   nieuw op het norbert web  :